Ihmiset » Yhteistyökumppanit ja tukijat » Jäsenyys »

Carl Knif Com­pa­ny on nous­sut suo­ma­lai­sen tans­sin kär­ki­jouk­koon nykytanssia ja fyysistä teatteria taidokkaasti yhdistelevillä teoksillaan. Teosten teemat kumpuavat henkilökohtaisista aiheista ollen samalla paljaita, pelottomia ja kauniin runollisia. Teosten avoimuus, jo­ka kumpuaa sy­väs­tä tai­teel­li­ses­ta herk­kyy­des­tä ja sil­miin­pis­tä­vän hy­vin suun­ni­tel­lus­ta vi­suaa­li­suu­des­ta, te­kee teok­sis­ta iki­muis­toi­sia.

Carl Knif Com­pa­nyn teok­set kiinnostavat myös kansainvälisesti ja teoksia onkin esitetty jo kymmenessä eri maassa. Carl Knif Companyn ja sitä hallinnoivan Taiteellisen tanssin yhdistys ry:n toiminnan tavoitteena on luoda korkeatasoista ja innovatiivista nykytanssia niin kotimaiselle kuin kansainvälisellekin yleisölle taiteelliset ja kielelliset rajat ylittäen. Yhdistyksen tarkoituksena on taata Carl Knif Companylle mahdollisuudet luoda korkealaatuisia ja omaleimaisia nykytanssin ja fyysisen teatterin esityksiä sekä tarjota työtä alan ammattilaisille.

Vii­me vuo­si­na ryhmän taiteellinen johtaja Carl Knif on laajentanut työtään myös teatterikentälle. Hä­nen versiotaan Kaf­kan Muo­don­muu­tok­ses­ta Svenska Teaternin näyt­tä­möl­le on esi­tet­ty usean kau­den ajan lop­puun­myy­dyil­le kat­so­moil­le. Teos on niin ikään kiertänyt sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Vuonna 2022 Carl Knif Company täyttää 10 vuotta.
Juhlavuoden aikana nähdään neljä uutta kantaesitystä: Sessions, Matka, Presidenterna ja Två duetter.

Ryhmän ensimmäisestä vuosikymmenestä on kirjoitettu 80-sivuinen historiikki, joka löytyy e-kirjana täältä.
Kirja on myös saatavilla painettuna hintaan 30 €. Tilaukset [email protected].

Carl Knif Companyn matkan varrelta otetuista kuvista, puvuista ja videomateriaalista on koostettu näyttely, joka nähtiin Tanssin talossa 2.-7.5.2022 ja Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalilla 15.-21.6.2022. Näyttely on nähtävillä myös Espoon Kaupunginteatterissa marraskuussa 2022.

Gallery