Ihmiset » Yhteistyökumppanit ja tukijat » Jäsenyys »

Carl Knif Com­pa­ny on nous­sut suo­ma­lai­sen tans­sin kär­ki­jouk­koon nykytanssia ja fyysistä teatteria taidokkaasti yhdistelevillä teoksillaan. Teosten teemat kumpuavat henkilökohtaisista aiheista ollen samalla paljaita, pelottomia ja kauniin runollisia. Teosten avoimuus, jo­ka kumpuaa sy­väs­tä tai­teel­li­ses­ta herk­kyy­des­tä ja sil­miin­pis­tä­vän hy­vin suun­ni­tel­lus­ta vi­suaa­li­suu­des­ta, te­kee teok­sis­ta iki­muis­toi­sia.

Carl Knif Com­pa­nyn teok­set kiinnostavat myös kansainvälisesti ja teoksia onkin esitetty jo kymmenessä eri maassa. Carl Knif Companyn ja sitä hallinnoivan yhdistyksen toiminnan tavoitteena on luoda korkeatasoista ja innovatiivista nykytanssia niin kotimaiselle kuin kansainvälisellekin yleisölle taiteelliset ja kielelliset rajat ylittäen. Yhdistyksen tarkoituksena on taata Carl Knif Companylle mahdollisuudet luoda korkealaatuisia ja omaleimaisia nykytanssin ja fyysisen teatterin esityksiä sekä tarjota työtä alan ammattilaisille.

Vii­me vuo­si­na ryhmän taiteellinen johtaja Carl Knif on laajentanut työtään myös teatterikentälle. Hä­nen versiotaan Kaf­kan Muo­don­muu­tok­ses­ta Svenska Teaternin näyt­tä­möl­le on esi­tet­ty usean kau­den ajan lop­puun­myy­dyil­le kat­so­moil­le. Teos on niin ikään kiertänyt sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Carl Knif Companyn uusin teos Ett drömspel tuotetaan yhteistyössä Svenska Teaternin ja Riksteaternin kanssa ja se saa ensi-iltansa 8.9.2021.

Gallery