Människor » Partners och bidragsgivare » Medlemskap »

Grundad 2012, Carl Knif Companys verk är välkända bland annat för sitt säregna fysiska uttryck och för sin originella och varma humor. Kompaniets produktioner har turnerat internationellt och har setts i ett dussintal länder världen över.

Kompaniets konstnärliga ledare Carl Knif har skapat mer än 20 verk för kompaniet i samproduktion med teatrar och som beställningsverk. En del av föreställningarna är icke-verbala och baserar sig mera på rörelse och dans medan andra är mera teatraliska. Knif debuterade som regissör 2016 med en dansteateruppsättning av Franz Kafkas Förvandlingen. Samma år tilldelades han Finlands statspris i danskonst. I 2022 tilldelades han även ett pris av Svenska litteratursällskapet i Finland för dramatiseringen av August Strindbergs Ett drömspel.

”Dansen och konsten skänker oss obegränsade möjligheter att upptäcka och lära oss, att se och bli sedda.”

– Carl Knif

Gallery