Människor » Partners och bidragsgivare » Medlemskap »

I en miljö av dussinkonst och strömlinjeformat produktionstänkande hittar vi plötsligt något som sticker ut: koreografen och regissören Carl Knif. Han är mer än personlig, han är egenartad, till och med säregen. Hans konst ser inte ut som någon annans.

Carl Knif är hemma från Vasa i Österbotten Finland. Han började dansa klassisk balett redan som barn. I tonåren blev han även intresserad av nutidsdans. Bildkonsten har alltid varit viktig för honom och utgör en inspirationskälla i hans sceniska arbete. Han utexaminerades från Teaterhögskolan i Helsingfors år 2000. Sedan dess har han varit verksam som dansare, koreograf och regissör i otaliga produktioner.

Efter ett drygt decennium som frilansdansare och koreograf grundade Knif 2012 sitt eget kompani – Carl Knif Company. Som gruppens konstnärliga ledare skapar han verk såväl för sitt eget kompani som för andra institutioner och grupper. Knifs scenkonstproduktioner är välkända bland annat för sitt säregna fysiska uttryck och för sin originella och varma humor. Knifs produktioner har turnerat internationellt och hans föreställningar har setts i ett dussintal länder världen över. Knif debuterade som regissör 2016 med en dansteateruppsättning av Franz Kafkas Förvandlingen. Samma år tilldelades han Finlands statspris i danskonst. Carl Knif bor och är verksam i Helsingfors Finland.

Carl Knif Companys följande verk Ett drömspel är et samarbete mellan Svenska Teatern, Riksteatern och CKC. Premiär 8.9.2021 i Helsingfors.

Gallery