Liput »

Info

Kaksivärinen fuuga on liikkeellinen tutkielma musiikin ja tanssin ikiaikaisesta suhteesta. Carl Knifin koreografiassa tanssilliset ja improvisaatioon perustuvat menetelmät kohtaavat Dmitri Šostakovitšin musiikin. Šostakovitšin pianolle säveltämien preludien ja fuugien eksakti muotokieli törmäytetään tanssijoiden rikkaasti rönsyilevään ilmaisuun.

”Työskenneltyäni pitkään tekstin ja tanssillisen kerronnan parissa, palaan nyt Kaksivärinen fuuga -teoksessa tutkimaan liikkeen ilmaisuvoimaa sekä tanssin ja musiikin yhteyttä. Dmitri Šostakovitšin preludit ja fuugat ovat tämän teoksen inspiraation lähde. Kahden musiikillisen muodon, preludin ja fuugan sukulaisuus ja jaettu lainalaisuus ovat innoittaneet minua leikkiin näyttämön eri tilojen ja roolien kanssa sekä löytämään näistä vastaavia suhteita ja sukulaisuuksia.

Ennen kaikkea teos on minulle leikkiä musiikin antaman tunnelman ja muodon kanssa. Tanssissa olen tavoitellut eräänlaista fyysistä ja rytmillistä kitkaa, niin että tanssi pysyisi itsenäisenä vahvana ilmaisuna eikä jäisi pelkästään kuvittamaan musiikkia tai musiikin tunnelmien vangiksi. Huomaan, että vaikka en itse koe teosta tarinana, vaan enemmänkin sarjana kuvia, tapahtumia ja tunnelmia, löydän siitä silti pieniä juonen palasia ja laajemman kaaren, jonka teemoja ovat esitys, esiintyminen, luomisprosessi, katsominen ja kokeminen”, kertoo Knif.

Ko­reog­ra­fia: Carl Knif

Tans­si: Jon­na Aal­to­nen, Jyrki Kasper, Pek­ka Lou­hio, Heidi Naakka, Mikko Paloniemi, Anna Stenberg/Terhi Vaimala, Ee­ro Ves­te­ri­nen

La­vas­tus ja va­lo­suun­nit­te­lu: William Iles

Ää­ni­suun­nit­te­lu: Jan­ne Hast

Pu­ku­suun­nit­te­lu: Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­la

Kuvat: Yoshi Omori

Kuvankäsittely: Marko Mäkinen

Tuo­tan­to: Carl Knif Com­pa­ny & Helsingin Kaupunginteatteri

En­si-il­ta: 12.10.2020 klo 19 studio Pasilassa

Seuraavat esitykset: 1.2., 3.2., 8.2.2021 klo 19.

Kes­to: 60 min

Liput »

Katso myös