Info

Carl Knif Company presenterar i samarbete med Helsingfors Stadsteaters dansgrupp föreställningen Fuga i två färger. Verket är en studie i musikens och dansens uråldriga förhållande. I verket möter Knifs improvisatoriska metoder Dmitri Šos­ta­ko­vitš preludier och fugor.

Ko­reog­rafi: Carl Knif

Dans: Jon­na Aal­to­nen, Jyr­ki Kas­per, Pek­ka Lou­hio, Hei­di Naak­ka, Mik­ko Pa­lo­nie­mi, Anna Stenberg/Terhi Vaimala, Ee­ro Ves­te­ri­nen

Scenografi och ljusde­sign: Wil­liam Iles

Ljudde­sign: Jan­ne Hast

Kostymde­sign: Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­la

Fotografi: Yoshi Omori

Bildhantering: Marko Mäkinen

Pro­ducktion: Carl Knif Com­pa­ny & Hel­singfors Stadsteater

Pre­miär: 12.10.2020 på studio Pasila

Längd: 60 min

Se också