Bli medlem i Carl Knif Company och upplev mera.

Individuell medlemskap (25 € per år):

  • Förhandsinformation om föreställningar och andra projekt.
  • Förhandsbokning av workshopar.
  • Skräddarsydd behind the scenes-program, såsom öppna repetitioner, diskussioner med konstnärerna osv.
  • Inbjudan till Carl Knif Companys årsmöte och en möjlighet att ha en inverkan på CKC:s verksamhet.

Organisations- och stödmedlemskap (100 € per år):

  • Allt ovanstående.
  • Möjlighet att inkludera ditt eller ditt organisations namn och länk på CKC:s nätsidor.
  • Möjlighet att få synlighet i CKC:s tryckmaterial.

Bli medlem