Carl Knif Company har publicerat en bok på 80 sidor om sitt första årtionde. Boken introducerar kompaniets färd på det finska nutidsdansens fält genom intervjuer och berättelser.

Boken har skrivits av kommunikationsexpert Jaakko Pyykönen. I arbetsgruppen medverkade Carl KnifMarjo Pyykönen och grafisk designer Susanna Raunio. Översättningar av Lingvia Translations. 

Öppna eboken

Den svenskspråkiga versionen kan också beställas för 30 € via [email protected]

Carl Knif Companys fotoutställning

Ett vi­suellt tvärs­nitt av Carl Knif Com­pa­nys his­to­ria kunde ses i Dansens Hus i Helsingfors i maj 2022, under festivalen Kuopio Tanssii ja Soi i juni 2022 samt i Esbo Stadsteater i november 2022. I utställningen kunda man se kostymer och bil­der från gruppens oli­ka verk.

Teemu Kyytinen har gjort en video om utställningen i Helsingfors. Den kan ses här.