Carl Knif Company har publicerat en bok på 80 sidor om sitt första årtionde. Boken introducerar kompaniets färd på det finska nutidsdansens fält genom intervjuer och berättelser.

Boken har skrivits av kommunikationsexperten Jaakko Pyykönen. I arbetsgruppen medverkade Carl KnifMarjo Pyykönen och grafisk designer Susanna Raunio. Översättningar av Lingvia Translations. 

Öppna eboken

Carl Knif Company fotoutställning

Ett vi­suellt tvärs­nitt av Carl Knif Com­pa­nys his­to­ria har sett i Dansens Hus i Helsingfors och i festivalen Kuopio Tanssii ja Soi. Uts­täll­da har varit kostymer och bil­der från oli­ka Knifs verk.

Teemu Kyytinen har gjort en video om utställningen i Helsingfors. Den kan ses här.