Carl Knif Company har publicerat en bok på 80 sidor om sitt första årtionde. Boken introducerar kompaniets färd på det finska nutidsdansens fält genom intervjuer och berättelser.

Boken har skrivits av kommunikationsexperten Jaakko Pyykönen. I arbetsgruppen medverkade Carl KnifMarjo Pyykönen och grafisk designer Susanna Raunio. Översättningar av Lingvia Translations. 

Öppna eboken