Carl Knif arbetar med en metod som är ett resultat av flera års arbete som koreograf. ANDNINGEN – BLICKEN – RUMMET är en somatisk metod, den utgår från den fysiska kroppen, där skådespelaren eller dansaren först blir varse sin egen andning och via andningen kroppen och kroppens inre rum. Via andningen varseblir hen även blicken, och genom den uppstår en kontakt med det sceniska rummet och andra personer i rummet.

Andningen – Blicken – Rummet-verkstäder under hösten 2022

Workshopar för alla och för professionella!

Läs mer »

Verkstäderna för And­ningen – Blicken – Rummet under Kuopio Tanssii ja Soi-festivalen

Andningen – Blicken– Rummet -verkstäder med Terhi Vaimala och Jonna Aaltonen.

Läs mer » Biljetter »

Gratis Andningen – Blicken – Rummet -verkstäder i Tanssin talo

Gratis verkstäder i Tanssin talo med Jonna Aaltonen och Terhi Vaimala.

Läs mer »

Verkstad 12.-13.6.2021

Verkstad är för pro­fes­sio­nel­la dan­sa­re och leds av dan­sa­re Jon­na Aal­to­nen.

Läs mer »

Verkstäder på hösten 2020

Det organiseras två verkstäder som är baserade på Carl Knifs improvisatoriska metod: den första är öppen för alla och den andra är för professionella dansare.

Läs mer »