Carl Knif Companys historia

Carl Knif Company grundades år 2012. Efter ett decennium som frilans dansare och koreograf grundade Carl Knif sitt eget kompani. Dansgruppen fungerar som bas för såväl existerande repertoar som nyskrivna verk. Ge­nom åtskilliga ko­reog­ra­fier, till exempel RED och At Once, in Helsinki, har pub­li­ken lärt kän­na de sur­rea­lis­tis­ka, dröm­li­ka och hu­mo­ris­tis­ka kva­li­te­ter som är kän­ne­teck­nan­de för Knifs verk.

“För mig är dansen en resa in i mig själv men samtidigt ett sätt att närma mig andra. Jag tror på rörelsens förmåga att beröra inte enbart det fysiska jaget utan även det medvetna och omedvetna psyket. Dansen har förmågan att bringa oss i kontakt med det grundläggande i att vara människa, i att leva – och därmed med livet självt” -Carl Knif

Bli medlem » Om oss »

Produktioner

Fuga i två färger

Carl Knif Com­pa­ny pre­sen­te­rar i sa­mar­be­te med Hel­sing­fors stads­tea­ters dansg­rupp Fu­ga i två fär­ger. Premiär 12.10.2020 på studio Pasila. Obs! Bara fyra föreställningar.

Läs mer »

Alice i underlandet, 2019

Carl Knif har skapat en pjäs som grundar sig på Lewis Carrols legendarisk bok till Dansteater Hurjaruuth.

Läs mer »

At Once, in Helsinki, 2018

I verket riktar Carl Knif än en gång blicken mot den enskilda individen och hennes inre rum. Den moderna människan och hennes dilemma står i fokus.

Läs mer »

Verkstäder