Carl Knif Companys 10-årsjubileum kör igång med många steg: utöver sex urpremiärer kommer CKC att fira sin verksamhet med en foto- och kostymutställning som kan i maj ses i Dansens hus.

”När vi för några år sedan började planera kompaniets jubileumsår kom jag plötsligt ihåg den dröm jag haft redan länge. Jag har under flera år fantiserat om en utställning där kompaniets bilder, såväl föreställningsbilder som visuellt marknadsföringsmaterial av olika slag, kunde ställas ut i ett större format och för en bredare publik. Vi har tillsammans med kompaniets planerare Karoliina Koiso-Kanttila, Jukka Huitila samt Janne Hast skapat ett eget starkt och säreget visuellt språk. I fotografen Yoshi Omoris bilder kristalliseras detta språk och får ytterligare dimensioner. En enskild föreställning är en obeständig företeelse som endast lever en kort stund, så länge föreställningen varar. Föreställningar lämnar således flyktiga spår i våra sinnen. Fotografier är däremot konkreta visuella spår. Med hjälp av dem kan vi återkalla våra minnen och återuppleva föreställningar vi sett, eller också kan vi med hjälp av bilderna möta för oss helt obekanta verk. Yoshis bilder har blivit en viktig del av kompaniets kommunikation och visuella identitet. Ofta börjar själva repetitionsprocessen med att marknadsföringsbilden tas. För mig utgör denna händelse en port som leder mig in i verkets värld. Genom bilden försöker jag kommunicera all den kunskap jag har angående verket till mina kolleger såväl som till publiken.

Utställningen är ett visuellt tvärsnitt av Carl Knif Companys historia. Utställda är både bilder från olika verk och fotografier tagna i marknadsföringssyfte. Utöver dessa har jag även önskat att belysa vår gemensamma färd genom att visa tidigare outgivet material, så som bilder tagna för föreställningar som aldrig förverkligats samt fotografier som av olika anledningar aldrig publicerats.

Jag vill att utställningen skall kunna upplevas oberoende av om man sett våra föreställningar eller inte. Fotografierna berättar en egen självständig historia, där alla de fina människor som bidragit med sina insatser i kompaniets verksamhet under de gångna tio åren, är starkt närvarande. Vår visuella färd fortsätter…”

– Carl Knif

Utställningens öppethållningstider

Vernissage
Tis 3.5 kl. 18.00

Ons 4.5 kl. 12-18
Tors 5.5 kl. 17-21
Fre 6.5 kl. 17-21
Lör 7.5 kl. 12-16

Förutom utställningen och verken består jubileumsåret av en jubileumspublikation baserad på intervjuer samt en Best of-inbandning bestående av musik komponerad av ljuddesignern Janne Hast. Sist och slutningen, för att hedra jubileumsåret, erbjuder kompaniet även två gratis workshops för både professionella och icke-professionella.

Bild: Yoshi Omori

Se också

Verket Presidenterna får premiär den 4.11.2022 i Esbo Stadsteater

Läs mer »