Bild: Henna Kokkonen

Matka är ett platsspecifikt och gemensamt verk vars koreografi Carl Knif skapar i samarbete med Carl Knif Companys dansare och verkets publik.

Verket får premiär under festivalen Kuopio tanssii ja soi som en del av CKC:s 10-årsjubileum. Verkets syfte är att göra Carl Knifs somatiska metod Andning – Blick – Plats känd samt att ge publiken en möjlighet att pröva på metoden som en del av installationsföreställningen.

Genom metoden kan deltagarna känsligt observera saker – deras egen kroppslighet blandas med den omgivande arkitekturen och de andra dansarna. Med hjälp av metoden skapar deltagarna flerskiktade strukturer och rörlig musik. Med hjälp av surround-ljuddesignen blir utrymmet särskilt och därmed stödjer den evenemanget.

Koreografi, koncept: Carl Knif
Dansare: Jonna Aaltonen, Olli Lautiola, Riku Lehtopolku, Terhi Vaimala
Produktion: Carl Knif Company
Längd: 60 min.
Premiär: 21.6.2022 Kuopio Tanssii ja Soi

Se också