Biljetter »

Bild: Yoshi Omori

I verket Sessions frågar koreograf och regissör Carl Knif om en föreställning kan framkalla lika mycket tilltro som en vårdrelation. Centralt i verket är sambandet mellan musik och rörelse, samt interaktionen och den kinetiska kommunikationen och empatin mellan dansarna.

Verkets musikaliska utgångspunkt är Franz Schuberts stråkkvintett i C-dur. Föreställningen granskar även relationen mellan publiken och uppträdarna. Det handlar om den nutida människan, hens längtan, brister, behov, rädslor och hopp. Sessions granskar mötet och icke-mötet samt deras mänskliga och sociala påverkan.

Sessions frågar om dans och performance kan vara en botande rit. Hur kan en föreställning förbättra åskådarens liv? Kan det vara en positiv upplevelse att existera under en blick? Och hur skulle en föreställning kunna vara mera levande, hur skulle den kunna närma sig publiken? Under denna drömlika vandring hörs scenen inte enbart till uppträdaren och läktaren hörs inte enbart till publiken.

På scenen uppträder både skådespelare och dansare. Sessions förverkligas i samarbete med tre organisationer: Carl Knif Company, Zodiak – Centret för ny dans och West Kowloon Cultural District. 

Arbetsgrupp:
Koreografi: Carl Knif
På scenen: Jonna Aaltonen, Olli Lautiola, Riku Lehtopolku, Anne Pajunen, Anna Stenberg, Terhi Vaimala
Koreografens assistent: Jonna Aaltonen
Kostymdesign: Karoliina Koiso-Kanttila
Skenografi, ljusdesign: Jukka Huitila
Ljuddesign: Janne Hast
Produktion: Carl Knif Company, Zodiak – Centret för ny dans, West Kowloon Cultural District Hong Kong

Föreställningsdagar i Tanssin talo
To 5.5.2022 kl. 19.00 (premiär)
Fr 6.5.2022 kl. 19.00
Lö 7.5.2022 kl. 15.00

Biljetter »

Se också