I föreställningen Presidenterna lär vi känna de tre pensionerade städerskorna Erna, Mariedel och Grete. En dag samlas de hos Erna för att ta del av påvens mässa på tv. Det som följer är en uppgörelse inte bara dem emellan, utan även med den egna personhistorien och samhället.

Kvinnorna representerar var sitt drag av mänskligheten, sedlighet, promiskuitet och avhållsamhet. I föreställningen jämförs individens kroppsliga funktioner och kroppens verklighet med hennes ideologi och värderingar. Verket frågar även i vilken utsträckning den enskilda individen kan inverka på sina omständigheter, på det materiella såväl som det andliga planet.

Presidenterna får premiär den 4.11.2022 kl. 19 i Esbo Stadsteater.

Regi: Carl Knif
Text: Werner Schwab
På scenen: Jonna Nyman, Åsa Wallenius, Linda Zilliacus
Ljusdesign & skenografi: Petri Tuhkanen
Ljuddesign: Janne Hast
Kostymdesign: Karoliina Koiso-Kanttila
Maskering: Tuija Luukkainen
Bilder: Yoshi Omori
Produktion: Carl Knif Company & Espoon Kaupunginteatteri

Se också

Andningen – Blicken – Rummet-verkstäder under hösten 2022

Läs mer »