Yoshi Omori har fotograferat den största delen av Carl Knif Companys foto under många år, också profiler på de här webbsidor.

https://yoshi-omori.myportfolio.com/

På bilden Yoshi och Terhi Vaimala av Marjo Pyykönen.

Se också

Gratis Andningen – Blicken – Rummet -verkstäder i Tanssin talo

Läs mer »

Verket Presidenterna får premiär den 4.11.2022 i Esbo Stadsteater

Läs mer »