Biljetter »

I föreställningen Presidenterna lär vi känna de tre pensionerade städerskorna Erna, Mariedel och Grete. En dag samlas de hos Erna för att ta del av påvens mässa på tv. Det som följer är en uppgörelse inte bara dem emellan, utan även med den egna personhistorien och samhället.

Kvinnorna representerar var sitt drag av mänskligheten, sedlighet, promiskuitet och avhållsamhet. I föreställningen jämförs individens kroppsliga funktioner och kroppens verklighet med hennes ideologi och värderingar. Verket frågar även i vilken utsträckning den enskilda individen kan inverka på sina omständigheter, på det materiella såväl som det andliga planet.

Arbetsgrupp

Regi: Carl Knif
Text: Werner Schwab
På scenen: Jonna Nyman, Åsa Wallenius, Linda Zilliacus
På video: Aksinja Lommi, Oksana Lommi, Sonia Haga
Ljusdesign & scenografi: Petri Tuhkanen
Ljuddesign: Janne Hast
Kostymdesign: Karoliina Koiso-Kanttila
Maskering: Tuija Luukkainen
Sömmerska: Nina Ukkonen
Bilder: Yoshi Omori
Sufflös: Mia Portin-Söderholm
Produktion: Carl Knif Company & Esbo Stadsteater
Översättningar: Linda Östergaard (svenska), Jukka-Pekka Pajunen (finska), Meredith Oakes (engelska)

Föreställningar

3.11.2022 kl. 19 (förhandsvisning)
4.11.2022 kl. 19 (premiär)
8.11.2022 kl. 19
9.11.2022 kl. 19
10.11.2022 kl. 19
Esbo Stadsteater, Revontulihalli

Längd: 1,5 h
Språk: svenska

Yoshi Omori

”Föreställningen saknar inte modet att töja på den välkammade Esbopublikens gränser. I flera fall då vi dyker tillräckligt djupt ner i stinklåset märker jag att vi i publiken som fortfarande skrattar är i definitiv minoritet vilket skänker mig en barnsligt kittlande känsla av tillfredsställelse.”

– Otto Ekman, HBL 6.11.2022

”I Carl Knifs karaktäristiska regi använder skådespelarna ett urval av återkommande poser som ett slags fysiska ledmotiv för karaktärer och stämningar. Detta effektiva grepp låter skådespelarna strukturera den textrika föreställningen och skapar rytm och tempo i monologerna som för berättelsen mot dess makabra upplösning.”

– Lasse Garoff, Svenska Yle 4.11.2022

Biljetter »

Se också

Carl Knif Company firar sitt 10-årsjubileum med en unik fotoutställning

Läs mer »

Gratis Andningen – Blicken – Rummet -verkstäder i Tanssin talo

Läs mer »