Andningen – Blicken – Rummet

Denna improvisationsteknik baserar sig på erfarandet av sin egen kropp och sitt eget medvetande. Metoden får inspiration från meditation, yoga och pilates, och dess syfte är ett omfattande och personligt kroppsligt uttryck. Metoden utvecklades ursprungligen med CKC:s dansare som ett koreografiskt verktyg och performancemetod, men dess enkla anvisningar och struktur gör den till en utmärkt metod för alla som är intresserade av dans och kroppsligt uttryck.

Andningen: 

Den djupa, kontrollerade andningen som är en del av metoden lugnar och avslappnar kroppen. Dess meddelande till kroppen är balanserade, den sänker pulsen och blodtrycket och aktiverar det parasympatiska nervsystemet. Den guidade observationen och djupa andningen är som rörelse-baserad mindfulness: tankarnas gång lugnar ned sig, stressnivåerna sänks och hjärnans och kroppens kreativa krafter kommer igång.

Blicken:

Det ”jag” som uppfattas genom andningen kopplas med området omkring deltagaren genom observation.

Rummet: 

Genom blicken öppnas även observationen av utrymmet och det som sker i utrymmet. Sådana erfarenheter kan fungera som extremt positiva och användbara insikter som kan utnyttjas i livet.

26.4. klo 18-21, för alla, instruktör Jonna Aaltonen
10.5. klo 11-14, för professionella, instruktör Terhi Vaimala

Plats: Repetitionsstudio i Tanssin talo

20 deltagare / workshop. Anmäl dig till [email protected].

Se också