Biljetter »

Carl Knif Company presenterar i samarbete med Helsingfors stadsteaters
dansgrupp föreställningen Fuga i två färger/ Kaksivärinen Fuuga. Verket är
en studie i musikens och dansens uråldriga förhållande. I verket möter Knifs improvisatoriska metoder Dmitri Šos­ta­ko­vitš preludier och fugor.

Ko­reog­rafi: Carl Knif
Dans: Jon­na Aal­to­nen, Jyr­ki Kas­per, Pek­ka Lou­hio, Hei­di Naak­ka, Mik­ko Pa­lo­nie­mi, Anna Stenberg/Terhi Vaimala, Ee­ro Ves­te­ri­nen
Scenografi och ljusde­sign: Wil­liam Iles
Ljudde­sign: Jan­ne Hast
Kostymde­sign: Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­la
Fotografi: Yoshi Omori
Bildhantering: Marko Mäkinen
Pro­duktion: Carl Knif Com­pa­ny & Hel­singfors Stadsteater

Pre­miär: 12.10.2020, studio Pasila, Helsingfors

Längd: 60 min

Biljetter »

Se också