Foto Jaani Föhr

I verket riktar Carl Knif än en gång blicken mot den enskilda individen och hennes inre rum. Den moderna människan och hennes dilemma står i fokus. Vad är ett liv och hur skall det levas?  I verket frågar sig koreografen om mirakel är möjliga och vilken plats hoppet har i den nutida människans världsåskådning. Är en plötslig oväntad förändring till det bättre möjlig? Är ett mirakel alltid övernaturligt till sin natur? Kan vi som individer framkalla ett mirakel?

Koreografi: Carl Knif
Texter: Kristofer Möller
Dans: Jonna Aaltonen, Eero Vesterinen, Riku Lehtopolku, Annika Hyvärinen, Satu Halttunen, Pekka Louhio, Tom Rejström & Misa Lommi
Scenografi och ljusdesign: Jukka Huitila
Ljuddesign: Janne Hast
Kostymdesign: Karoliina Koiso-Kanttila
Sömmerska: Jessika Erkko
Perukernas design: Henrietta Hukka
Produktion: Carl Knif Company & Dance Theatre Raatikko, 2018

Premiär:  14.6.2018, Kuopio Dance Festival

Språk: Svenska med finsk textning

Längd: 60 min

Se också

Verkstäderna för And­ningen – Blicken – Rummet under Kuopio Tanssii ja Soi-festivalen

Läs mer »